Podporují nás
Generální partner

Technologické centrum Hradec Králové 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové pomáhá jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům.Naším cílem je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa.Spolupracujeme s místními i mezinárodními partnery a veškeré aktivity směrujeme k podpoře rozvoje podnikatelského prostření v Hradci Králové, Královéhradeckém kraji a v celé České republice. Úzce rovněž spolupracujeme s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy.

Kontakty

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s.
Piletická 486/19 - letiště
503 41 Hradec Králové
+420 495 077 111