Více o nás

Jaké byly začátky...

Jitka Krátká chce se svým coworkingovým centrem Liána podporovat podobně aktivní a podnikavé mladé matky. A není na to sama, pomocnou ruku podalo královéhradecké TECHNOLOGICKÉ CENTRUM. Trochu herna, trochu kancelář a dílem kulturní centrum. V Hradci Králové vznikl neobvyklý prostor, ve kterém se možná rodí nová generace podnikatelek.

CO JE PROJEKT LIÁNA COWORKING?

Liána Coworking se snaží skloubit fungování klasického coworkingu - tedy sdíleného pracovního prostředí - s potřebami žen a matek. Celý ten nápad vznikl právě z mé potřeby, kdy jsem jako novopečená matka začala řešit, jak se dá na rodičovské dovolené pracovat.

KDYŽ SE ŘEKNE COWORKING, VĚTŠINA LIDÍ SI PŘEDSTAVÍ MÍSTNOST PLNOU MLADÝCH FREELANCERŮ, KTEŘÍ U MONITORU ŘEŠÍ SVÉ PROJEKTY. JAKÝ REŽIM MÁ PRACOVNA, KDE POBÍHAJÍ DĚTI?

Děti mají vlastní samostatnou hernu a pracovní prostředí tak nenarušují. V dnešní době se velké množství žen rozhoduje pro podnikání, dle některých zdrojů až 12x více než mužů. Proto mi přijde fér, aby i ony měly dostupné coworkingové prostředí, které vyhovuje jejich potřebám. Na druhou stranu u nás vítáme i všechny ostatní freelancery nebo zájemce o coworking. Myslím, že není dobré žádnou skupinu nějak vyhraňovat a úplně nejlepší mi přijde, když mohou navazovat přirozeně kontakty právě mezi sebou.

PROJEKTY, NA KTERÝCH V LIÁNĚ LIDÉ PRACUJÍ, ASI NEBUDOU KLASICKÉ TECHNOLOGICKÉ STARTUPY. PRO JAKOU ČINNOST JE LIÁNA ZAŘÍZENÁ? JDE JEN O KANCELÁŘE, NEBO NABÍZÍTE I JINÉ PROSTORY? 


Projekt prošel stěhováním, velkým restartem. V nových prostorech máme otevřeno pár měsíců, takže jsme hodně na začátku a komunita se teprve utváří. Velkou oporou nám byla spolupráce s hradeckým Technologickým centrem, které nám poskytlo nejen finanční podporu do začátku rozjezdu projektu. Už nyní je ale paleta návštěvníků a jejich činností celkem pestrá.


JAK SI TAKOVÝ PROJEKT HLEDÁ SVÉ ZÁKAZNÍKY?

Nejlépe v počátcích hledáte ve svém okolí vrstevníků a kamarádek, které stejně jako já zaklá-daly v tom období rodiny a mají přibližně stejně staré děti. Okruh se pak přirozeně rozrůstá na kamarádky kamarádek a dál. Také se snažím zapojit do různých místních akcí a komunit, kde je možné oslovit další potenciální klientky a klienty. Cílíme na aktivní rodiče, kteří by mohli uvítat služby nabízené právě v Liána Coworkingu.

AČ JE PROJEKT TEPRVE V POČÁTKU, UŽ POŘÁDÁTE NEJRŮZNĚJŠÍ AKCE. CO JSTE V LIÁNĚ HOSTILI A CO BYSTE NAOPAK NABÍDNOUT CHTĚLI?

 V Liána Coworkingu chceme nabídnout nejen příjemné pracovní prostředí ale i možnost vzdělávání a osobního rozvoje. Báječný byl kurz "Handmade byznys", který učil podnikání v rukodělné tvorbě, což je v současnosti oblíbený a stále rozšiřující se obor. Některé kurzy jsou zaměřeny právě na ženy, například ohledně mateřství. Řada kurzů je však určena pro všechny zájemce. Chceme ženám přiblížit i některé "chlapské" obory.

JE PROJEKT SOBĚSTAČNÝ, NEBO POČÍTÁTE S NĚJAKOU FORMOU PODPORY VE FORMĚ DOTACÍ A GRANTŮ?

Cílem projektu je, aby se stal soběstačným. V současné době je nám velkou oporou již zmiňované královéhradecké Technologické centrum, které nám pomáhá jak finančně tak s nastartováním řízení a marketingem projektu.


..